ป้ายโฆษณา
นายสาย เตรียมไธสง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday83
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week732
mod_vvisit_counterLast week1215
mod_vvisit_counterThis month4083
mod_vvisit_counterLast month8919
mod_vvisit_counterAll days57597

Login Form


ข่าวประชาสัมพันธ์

  

  ประกาศ การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดรายละเอียด

>>ประกาศ  แจ้งการรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมาตรฐานระดับดีเด่น  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>ประกาศ  แจ้งการรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมาตรฐานระดับดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>ประกาศ  เรื่องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

>>การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      

>>ประกาศ ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง เสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>ประกาศ ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับรองมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>การเสนอชื่อครอบครัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและรอบครัว ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>การเสนอขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2555 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


 

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นง.พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ปี 2557" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศาลาประชมคมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำ ขั้นตอน และการปฏิบัติงานในการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินการขอจัดตังส่วนราชการเป็น "กอง" กองสวัสดิการสังคมและกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองจิก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สนง.พมจ.ขอนแก่น ร่วมงานเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการประชุม/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการชุมชนจังหวัด วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น โดย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

วันที่ 6 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

วันที่ 5 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับทางรงพยาบาลขอนแก่น ในการทำงานการให้ความช่วยเหลือเรื่องเด็กและสตรี ณ ห้อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง พมจ.ขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2557    ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม   เสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย      นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น       เป็นประธาน

วันที่ 4 มีนาคม 2557 นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์นักข่าว lsaanrecord เรื่องการจัดวันสตรีสากล      ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

งานวันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน

ประชุมทำ MOU สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบงานสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธาน

มอบเงินกรณีฉุกเฉินผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนทุนการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม โดย นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 กุมภาพันธื 2557 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธาน

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวตำบลบริบูรณ์ ประจำปี 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557         ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557   ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สนง.พมจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557        ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น  โดย สำนักงาน   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
นายสาย เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพคณะกรรมการตำบลต้นแบบงานสวัสดิการสังคม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
การจัดกิจกรรมตามโครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม และโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์พัทยา 2 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดย นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเกิด
 

:: Web Links ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการให้บริการของ สนง.พมจ.ขอนแก่น