ข่าวกิจกรรม

ประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างฯ

ประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ... [More...]

ออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น

ออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาบนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ... [More...]

ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น ... [More...]

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม... [More...]

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายฯ

นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดขอนแก่น... [More...]

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพระพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพระพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น... [More...]

ประชุมอนุกรรมการติดตามฯ

ประชุมอนุกรรมการติดตามฯ

ประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ... [More...]

ประชุมคณะกรรมการโซนฯ

ประชุมคณะกรรมการโซนฯ

ประชุมคณะกรรมการโซนในคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

... [More...]

ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ

ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา