ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ... [More...]

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น

  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น... [More...]

ประชมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดขอนแก่น

ประชมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดขอนแก่น

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28... [More...]

พิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชน ฯ

พิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชน ฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุญบุญธรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุญบุญธรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ... [More...]

เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.ขอนแก่น... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2557

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ... [More...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 - 2559... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 21... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา