ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดตั้งตำบลต้นแบบ 1 เม.ย.57

ประชุมจัดตั้งตำบลต้นแบบ 1 เม.ย.57

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งตำบลต้นแบบงานสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557... [More...]

ประชุมเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2557

ประชุมเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ขอนแก่น...

ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้อง... [More...]

ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุกรักษ์มรดกไทย

...

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สนง.พมจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันอนุกรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557 วันที่ 2... [More...]

สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนคนขอนแก่นสู่สังคมสวัสดิการ

...

สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนคนขอนแก่นสู่สังคมสวัสดิการ โดย สนง.พมจ.ขอนแก่น ร่วมกับ... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา