ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ ในวันที่ 23... [More...]

ประชุมคณะกรรมการ อพม. ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการ อพม. ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดขอนแก่น รั้งที่ 2 ในวันที่ 21... [More...]

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทยฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทยฯ

นางเบญจมาศ  หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.ขอนแก่น... [More...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการหอพัก อ.ชุมแพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการหอพัก อ.ชุมแพ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการหอพักอำเภอชุมแพ... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา