ข่าวกิจกรรม

มหกรรมเยาวชนขอนแก่น

มหกรรมเยาวชนขอนแก่น

มหกรรมเยาวชนขอนแก่น เสริมสร้างความปรองดอง ก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ... [More...]

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัด พม.จังหวัดขอนแก่น

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัด พม.จังหวัดขอนแก่น

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12... [More...]

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

นายสาย  เตรียมไธสง พมจ.ขอนแก่น ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ วันที่ 9 กันยายน... [More...]

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรององค์กรฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรององค์กรฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์... [More...]

ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาคนเร่ร่อนในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5... [More...]

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

นางเบญจมาศ หะยาจันทา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.ขอนแก่น... [More...]

ประชุม สนง.พมจ.ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2557

ประชุม สนง.พมจ.ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2557

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน... [More...]

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ... [More...]

งาน

งาน "รวมพลังชาติเชื้อ เยาวชนไทย"

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน "รวมพลังชาติเชื้อ... [More...]

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ... [More...]

:: Web Link ::

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา